Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Harající fena,krytí a porod
Hárající fena,krytí,porod.

Pohlavní život psa - Pohlavní život feny


POHLAVNÍ ŽIVOT FENY
Každá
fena ovlivňuje potomstvo svými vlastnostmi, a to jak pozitivními, tak
negativními. Je prokázáno, že se tak děje více než z poloviny, proto
požadavky na chovnou fenu by měly být tak vysoké, jako požadavky na
chovného psa. V praxi však chovný pes musí prokazovat mnohem větší
předpoklady k chovu, proto je na chovatelích, aby do chovu vybírali
vhodné feny.

Chovatelské předpisy stanovují podmínky
chovnosti, je to zejména dosažení minimálního věku, které je u velkých
plemen obvykle 18 měsíců, u malých 12 - 15 měsíců. Další podmínky, jako
je účast na svodu mladých, bonitaci, získání ocenění na výstavě,
složení zkoušek, popř. absolvování rtg vyšetření na DKK stanovují
chovatelské kluby jednotlivých plemen. Chovnost feny končí většinou
dosažením 8 let věku.

Říje (hárání)

První
hárání se u feny objevuje v období mezi 8. - 12. měsícem věku, podle
velikosti plemene. U malých plemen dochází obvykle k prvnímu hárání
dříve, u velkých později. První hárání bývá kratší a slabší, přesto
existuje nebezpečí, že při něm fena může být nakryta, což může mít pro
její další život výrazně negativní důsledky.
Fena hárá většinou
dvakrát do roka, a to nejčastěji na konci zimy nebo začátkem jara, a
koncem léta nebo na začátku podzimu. Říje se dělí do několika fází:
Proestrus
- začátek říje, jedná se o 1. - 10 den říje, kdy sliznice dělohy
zduřuje a fena začíná krvácet, vulva feny je znatelně zduřená. Na
začátku tohoto období si fena velmi intenzivně olizuje pohlavní orgány,
krvavý výtok může tedy chovatel zpozorovat až 2. - 3. den hárání. V
tomto období je fena již pro psy přitažlivá, ale odmítá je, toleruje je
až ke konci tohoto období.
Estrus - vlastní říje,
jedná se o 11. - 23. den hárání, kdy dochází k ovulaci, červené
zbarvení výtoku přechází v růžové a postupně slábne, vulva je maximálně
zduřená. U feny se objevuje výrazné sexuální chování, pro psy je velmi
přitažlivá a sama se jim i nabízí. Ke konci období sexuální chování
slábne a fena přestává být pro psy přitažlivá.
Metestrus
- konec říje, kdy je děložní sliznice připravena přijmout oplodněné
vajíčko. Pokud dojde k oplodnění vajíček, nadchází březost, pokud k
oplodnění vajíček nedošlo, nastává diestrus, období, během něhož se děložní sliznice zklidňuje a hárání přechází do klidového stavu, zvaného anestrus.

Krytí

Welpen aus C-Wurf

Aby
krytí proběhlo úspěšně, je třeba rozpoznat správný jeho správný termín.
Pokud fena trvale žije se psem, kterým má být nakryta, je nejlépe
nechat ten správný den přírodě. Fena i pes sami poznají, kdy nadešel
jejich čas. Pokud je však páření v rukou chovatele, je potřeba jistých
informací a zkušeností.
Existuje několik způsobů, jak rozpoznat termín krytí, z nichž nejméně komplikovaný a přitom velmi spolehlivý je způsob vatových výtěrů.
Feně je potřeba každý den, ještě před venčením, vytřít poševní štěrbinu
kouskem vaty a sledovat zbarvení výtoku. Fena je ke krytí připravena,
pokud barva výtoku mění ze sytě červené do hnědě červené, špinavě
červené až růžové. Toto období trvá 3 - 5 dní. Konec vhodného termínu
krytí signalizuje výtok špinavě žluté barvy.
Další metodou je například mikroskopické vyšetření poševního výtěru, které provádí veterinární lékař či měření tělesné metody. Tato metoda však není příliš spolehlivá.
Než
dojde k vlastnímu krytí, musí mít chovatel vybraného krycího psa. Jeho
výběr by měl konzultovat s poradcem chovu. Dále by se chovatel měl
seznámit s chovatelským řádem daného chovatelského klubu.
Fena by
před zařazením do chovu měla být zdravá, odčervená a očkovaná proti
běžným infekčním nemocem. Ke krytí jezdí fena za psem. U dlouhosrstých
plemen je vhodné před krytím ostříhat feně srst v okolí poševního
vchodu.
Krytí lze rozdělit do několika etap: předehra, vlastní krytí a svázání.
Předehra
- fena většinou vyžaduje před vlastním krytím seznámení se se psem a
důkladné vyvenčení. V této fázi si spolu psi hrají a očichávají se.
Vlastní krytí
- do této fáze by měla přejít předehra plynule a bez komplikací. Fena
zůstane stát, psovi se nastavuje a sama mu aktivně pomáhá. Tato fáze
trvá obvykle několik vteřin a plynule přechází do stadia svázání.
Svázání
- v této fázi dochází k ejakulaci semene. Nečastější polohou při
svázání je poloha, kdy pes stojí zadkem k zádi feny, tato fáze trvá 10
- 30 minut. K ejakulaci dochází po celou dobu svázání, pokud ejakulace
ustane, spojení psů se přerušuje.
Po krytí je vhodné nechat fenu
nějakou dobu odpočinout, fena by neměla močit a běhat. I po úspěšném
nakrytí je fena stále ještě přitažlivá pro ostatní psy, a stejně tak je
svolná k páření. Může tedy dojít k nechtěnému překrytí feny, přičemž
štěňatům z takovéhoto spojení nemohou být vystaveny průkazy původu.
Proto by si chovatelé měli dát pozor, a fenu i po krytí vodit na
vycházky pouze na vodítku a zajistit ji proti útěkům.

Březost

Březost
feny trvá průměrně 63 dní, štěňata se však mohou narodit v toleranci
mezi 58. až 67. dnem. Při opakovaném krytí je však potřeba přidat
příslušný počet dnů. Po nakrytí by fena měla mít několik dnů klid. V
první polovině březosti by však fena měla mít režim i zátěž, na jakou
byla navyknutá ještě před nakrytím, to znamená dostatečný pohyb,
správnou výživu, dobré ustájení a v neposlední řadě vynikající vztahy
se svým majitelem. Ze začátku březosti totiž fena může změnit své
chování, může být více spavá, pohodlnější, mazlivější a má více chuti k
jídlu. U některých fen se naopak v určité fázi březosti projevuje
nechutenství. V polovině březosti lze již plody v dutině břišní
nahmatat, toto vyšetření by však měl provádět veterinární lékař.
Spolehlivější metodou potvrzení březosti je však vyšetření ultrazvukem.
Ve druhé polovině březosti lze již cítit po přiložení dlaně na břicho
feny pohyby plodů. Ve druhé polovině březosti je nutná zvýšená péče o
fenu. Je potřeba přizpůsobit jejímu stavu a požadavkům stravu, snížit a
později přerušit její fyzické aktivity a pracovní vytížení, sledovat
její chování. Břicho feny se v tomto období výrazně zvětšuje, zvláště
ve slabinách. Asi 14 dní před koncem březosti lze u feny pozorovat
přípravu k porodu. Mléčné žlázy se zvětšují, zvětšuje se vulva. Fena
vyhledává klidná místa, více pije a častěji močí. V tomto období je
potřeba nachystat místo k porodu. Ideálním místem k porodu je dřevěná
bedna, umístěná na klidném místě. Na pobyt v porodní bedně fenu
postupně navykejte již před porodem. Několik dní před porodem fena
znatelně omezí svou fyzickou aktivitu, přijímá málo potravy a projevuje
se u ní nervozita. V tomto období se také intenzivně snaží vytvořit si
vhodné místo k porodu, proto je již mějte připravené a feně do bedny
dejte starou deku nebo hadry, které může trhat nebo si v nich pelíšek
vyhrabávat.
12 - 24 hodin před porodem dochází k poklesu tělesné
teploty na 36,5 - 37,5 stupňů Celsia. Ovšem je potřeba zdůraznit, že
tak, jako má každá fena jinou povahu, mohou se známky blížícího se
porodu různit.

Příprava k porodu

Na
porod se nepřipravuje pouze fena, ale měl by tak učinit také její
majitel. Je nutné připravit se jak teoreticky, tedy například studiem
literatury, tak prakticky, přípravou porodních pomůcek. Připravte si
dostatek čistých plátěných hadrů, k ošetření štěňat Ajatin tinkturu,
režnou nit a nůžky, nádobu s teplou vodou a ručníkem na mytí rukou,
misku s vodou pro fenu, pokud by se potřebovala napít, hodit se vám
může i termofor, kuchyňská váha ke zvážení štěňat či papír a tužka k
zaznamenání všeho důležitého. V době očekávání porodu je také nutné
vydezinfikovat místo a místnost, kde bude porod probíhat.

Porod

Heshima ya Kimba-Welpen

Porod lze rozdělit do tří fází.
V
první fázi, tedy v bezprostředním nástupu porodu dochází k otevírání
děložního krčku. Objevují se i děložní stahy, na feně však zatím nejsou
patrné. Může také dojít k výtoku plodové vody. V tomto stadiu se u feny
prohlubuje chování již výše popsané. Fena hrabe předními končetinami,
vstává, lehá a vylizuje si pochvu. Chování feny je však individuální a
nemusí být pro majitele zcela zjevné. Tato fáze trvá obvykle 6 - 12
hodin, ale může být i delší.
Druhé stadium - vypuzovací - začíná
úplným otevřením děložního krčku a prvními viditelnými stahy a končí
vypuzením plodu, čímž začíná třetí fáze porodu, která končí porodem
placenty. Fena, která rodí více štěňat, než jedno, se tedy pohybuje
mezi druhým a třetím stadiem. Většina fen rodí v poloze vleže na boku
nebo na břiše. V okamžiku, kdy cítí, že se plod dostal do děložního
krčku, snaží se jej vytlačit. Ještě v porodních cestách dochází k
prasknutí prvního plodového obalu a výtoku plodové vody. Po ní většinou
po krátké době vychází první štěně, které je obaleno druhým plodovým
obalem. Z druhého plodového obalu štěně vyprostí lízáním či rozkousáním
fena, v některých případech je nutná pomoc chovatele. Fena pak
intenzivním lízáním odstraňuje ze štěněte plodovou vodu a obaly a
napomůže tím štěněti k nastartování normálního dýchání. V některých
případech, kdy fena nejeví o péči o štěně zájem, je opět řada na
majiteli, aby buďto společně s fenou nebo sám štěně zaopatřil osušením
a odstraněním plodové vody z dýchacích cest. Pokud fena nepřekousne
pupeční šňůru, musí tak učinit opět majitel, a to nejlépe přetrhnutím
asi 4 cm od pupíku. Pupeční šňůru podvažte nití a její pahýl
vydezinfikujte. Majitel se musí snažit co nejdříve narozené štěně
přiložit ke struku, aby se napilo mleziva. Intervaly mezi porody
jednotlivých štěňat se pohybují mezi 15 až 60 minutami. Pokud je pauza
delší, je na místě konzultovat situaci s veterinárním lékařem.

Péče po porodu

C-Wurf

Stejně
tak jako po dobu porodu, je pro dobu po porodu důležitý klid. Po
prohlídce štěňat je tedy dobré nechat je v klidu u matky a nesahat na
ně. Feně poskytněte krmivo a vodu. U štěňat je třeba kontrolovat
přisátí ke strukům, neméně důležité je pravidelné vážení. Mnoho
majitelů si štěňata značí barevnými stužkami nebo háčkovanými řetízky
na krku, tento způsob lze jen doporučit. Štěňata tak lze označit již
během porodu po vážení, majitel tak má přehled, jak se které štěně
vyvíjí. Po porodu se fena přibližně 4 týdny čistí. Očistky jsou tmavě
zelené až krvavé a neměly by zapáchat. Jejich množství se postupně
snižuje. Druhý den po porodu se doporučuje provézt kontrolu dělohy
ultrazvukem, aby se vyloučila možnost, že v děloze zůstal neporozený
plod. Mezi 10. a 20. dnem po porodu se provádí odčervení štěňat i feny.
Pokud porod probíhá fyziologicky a fena o štěňata pečuje sama, není
potřeba žádné zvláštní péče od chovatele.
(více)
29.07.2008 | 1 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se