Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Než výstava začne


Než výstava začne


na co se připravit

 foto foto foto

Minule
jsme vybírali výstavy, kterých se se svým psem hodláme zúčastnit,
zaplatili jsme poplatky a v ruce máme příslušné doklady. Troufli jsme
si odhadnout, že v den D budou naši psi bdquo;v srsti" a fenky nebudou
hárat. Do výstavy ovšem nebudeme sedět s rukama v klíně, naopak. Musíme
důkladně připravit sebe i psa.

Přivykání na cestování

Výstavy
se konají ve větších či menších vzdálenostech od domova. Pravděpodobně
většinu z nich absolvujeme autem, a pokud bude šance umístit se i na
světových výstavách, použijeme možná i letadlo. Proto je přivykání na
cestování důležitou předvýstavní disciplínou. Nezaskočí nás pak
situace, kdy je těsně před zahájením výstavy psovi špatně, a my sami si
ověříme, že jsme schopni si na cestu do zahraničí zabalit ty správné
dokumenty. Zajistíme si včas jízdenky, letenky nebo místenky, ověříme
si, jaké doklady budeme pro svého psa potřebovat při případném přechodu
hranic a nezapomeneme si s dostatečným před- stihem zajistit ubytování
v místě konání výstavy.

Prohlídka

Úkony, které bude
rozhodčí s naším psem na výstavě provádět, musí pes bez problémů snášet
nejprve od vlastního pána. S nácvikem začneme po vydatnější procházce,
aby byl pes klidnější, a v prostředí, které dobře zná.
Cvičné
prohlídky provádíme na přiměřeně velkém a pevném stole s neklouzavým
povrchem. Pokud je pes označen tetováním, začneme prohlídkou ušních
boltců. S tím zpravidla pes nemá problém, horší je to s odhrnutím
pysků, protože tak se kontroluje odpovídající skus, a s otevřením
tlamy, jako když rozhodčí zjišťuje úplnost chrupu. Jen denním
tréninkem, pochvalami a odměňováním dosáhneme toho, že se pes přestane
bránit.
Dalším krokem je prohmatání celého těla, čímž někteří
rozhodčí kontrolují stavbu těla hlavně u dlouhosrstých a silně
osrtěných plemen. Přivykáme psa zvedání tlapek. Psi-samci si musí
zvyknout i na hmatovou kontrolu varlat. Když pes tyto procedury bez
problémů zvládá v domácím prostředí, požádáme o "prohlídku" někoho mimo
okruh rodiny.

Pes v pohybu

Nedílnou součástí výstav je
hodnocení psa v pohybu. Aby nepronásledoval ostatní psy před sebou,
netáhl ani se nenechal vláčet, musí se pohyb ve výstavním kruhu
natrénovat. Na zahradě nebo někde na klidnějším místě učíme psa klusat
v kruhu, v trojúhelníku nebo v přímce, což se hodí při pohybu k
rozhodčímu a zpět. Psa vodíme po své levé straně tak, aby byl ve
vnitřní straně kruhu. Pohyb tu není jen na psovi, jde o souhru mezi
člověkem a psem.

Výstavní postoj

V počátcích nácviku je
vhodnější, když je pes po procházce nebo nácviku chůze v kruhu
dostatečně vyběhaný. Pes totiž musí klidně stát, ale zároveň být
pozorný, se zdviženou hlavou, rovnoběžně postavenými hrudními
končetinami a s pánevními podle zvyklostí daného plemene buď také
souběžně postavenými, nebo s jednou nakročenou.
Některá plemena se
vystavují "volně", což znamená, že pes zůstane v předpisovém postoji
bez zásahu majitele, jiná si majitelé před rozhodčím do správného
postoje sami "staví". Obojí vyžaduje denní nácvik v různých
prostředích. Psi, kteří se vystavují na výstavním vodítku nebo
postroji, jako např. špicové, na ně musejí být také zvykli

Úprava psa

Na
úpravu srsti je třeba myslet s dostatečným předstihem. Například
plemena s hrubou nebo delší jemnou srstí koupeme zhruba 14 dní před
výstavou, protože i s použitím těch nejvalitnějších přípravků na
ošetření by se srst mohla stát příliš otevřená nebo rozevlátá. Pokud
máme v plánu zúčastnit se v nejbližší době více výstav, rozhodneme se,
na které z nich nám nejvíce záleží a srst připravíme nejlépe právě pro
tento konkrétní termín. Abychom psa nekoupali příliš často a neničili
mu tak kůži i srst, zvolíme pro ostatní výstavy raději suchý šampón.
Pokud
hodláme se psem navštívit psího kadeřníka, nezapomeneme se včas
objednat. A před samotnou výstavou psovi srst důkladně rozčešeme a
vykartáčujeme.
Včas necháme psovi zkrátit drápky a zkontrolovat
chrup, případně dáme odstranit zubní kámen. Před výstavou mu vyčistíme
jak zuby, tak uši; jednak může nečistota v uších způsobit jejich špatné
nesení, jednak nemusí být čitelné případné tetování. Některým plemenům
se z uší vytrhávají chloupky. Jestliže má pes delší srst na tlapkách,
můžeme ji přiměřeně zastřihnout.
S výstavním psem nebudeme chodit
na riziková místa, aby nedošlo ke zbytečnému poranění. Nejen čerstvé
rány, ale dokonce i jizvy stačí k tomu, aby pes dostal nižší hodnocení.

Co s sebou pro psa

Budeme
potřebovat stůl, potřeby na úpravu srsti, ručníky a fén pro případ
nepříznivého počasí. Kromě toho také náhubek, misku na vodu a podložku
na ležení. I když nebudeme psa přepravovat ve výstavní kleci nebo
přepravce (tzn., že je v autě jinak zabezpečen, např. pásy),
hodí se nám, protože psovi poskytne pocit bezpečného útočiště ve
výstavním mumraji. Samozřejmě nebudeme psa na přepravku přivykat v den
jeho první výstavy. Připravíme si i pamlsky a odměny pro psa, protože
den bude dlouhý, a případně i vodu.
Pamatujeme na to, že očkování
proti vzteklině a dalším infekčním chorobám musí být provedeno nejvíce
rok a nejméně měsíc před konáním výstavy. Maximálně tři dny před
výstavou si musíme nechat vystavit od veterináře potvrzení, že je pes
zdravý, očkovaný a nepochází z místa, na které je uvalena karanténa.

Co s sebou pro vystavovatele

Čekání na posouzení se může zdát nekonečné, proto si zkušení vystavovatelé berou na výstavy židličku, občerstvení a knihu.
Pro
předvedení psa je důležité i to, jaké sami pro sebe zvolíme oblečení.
Nemělo by odvádět pozornost od psa, snažíme se o pohodlí, ovšem ne za
každou cenu. Na výstavách oblastního významu se toleruje sportovní
oblečení, ale na výstavách světových se vyžaduje společenské oblečení.
Dámy se však vyvarují vysokých podpatků, protože ty mohou i při drobné
kolizi ohrozit zdraví své nositelky i psa. Pokud nemá naše oblečení
několik kapes na pamlsky, hračku nebo menší kartáč, kterým lze
doupravit vzhled psa těsně před vstupem do výstavního kruhu, přibalíme
si tzv. ledvinku.
Barvy ani vzory oblečení by neměly být příliš
výrazné, vždy pamatujeme na to, že vítězové jsou fotografováni a
šampión s vystavovatelem oblečeným do stejné barvy, jako má jeho srst,
na obrázku splyne s pozadím, aniž by vynikly jeho právě oceněné
přednosti.

Výběr výstavy

S dostatečným předstihem je
třeba vybrat tu správnou výstavu. Termíny a místa konání jsou buď k
mání v kyno- logických spolcích a chovatelských klubech, v
Českomoravské kynologické unii, případně dalších organizacích, které
mají právní kredit k organizaci podobných klání, nebo odborných perio-
dicích. Začátečníci zpravidla vybírají místní výstavy pod širým nebem a
s menším počtem vystavovatelů, protože větší koncentrace lidí i psů,
navíc v uzavřených halách, ani jednomu ze zúčastněných na sebevědomí
nepřidá. Tyto výstavy také bývají v menší vzdálenosti od místa
bydliště, takže odpadají i zatím netušená rizika spojená s cestováním
na velké vzdálenosti. Ostřílení borci klidně cestují do zahraničí
všemožnými dopravními prostředky a klidně vybírají i tzv. dvojvýstavy,
což jsou dvě různé výstavy ve dvou různých zemích za jediný víkend.
Ke
každé větší výstavě jsou s předstihem vypsána dvě kola přihlášek, které
je nutné určitě stihnout. Uzávěrky bývají zhruba jeden až dva měsíce
před konáním výstavy, u druhé bývá o něco dražší poplatek.
Jen
zkušený chovatel dokáže předem odhadnout, v jaké kondici bude za tak
dlouhou dobu jeho pes, jak se zmíníme v pokračování příště. Pokud se
rozhodne pro konkrétní výstavu, vyhledá si na internetu nebo u
pořadatele propozice, aby si ověřil, zda je výstava skutečně určena pro
to plemeno, jehož zástupce vlastní. Pak zbývá vyplnit přihlášku.
Vyplnit
přihlášku poprvé bývá pro začátečníky zážitek i v mateřštině, natož
když se jedná o výstavu v zahraničí; navíc co přihláška na třeba deset
výstav, to originál! Chovatel musí uvést přesný název plemene i s
vyznačením délky nebo barvy srsti, pokud se to rozlišuje; určitým
ulehčením je, pokud už pán i pes absolvovali alespoň svod mladých. K
ruce je třeba mít průkaz původu, který by měl obsahovat veškerá
potřebná data. Protože jsou psi vystavováni podle věkových kategorií,
doporučuje se raději dvakrát přepočítat věk, kterého dosáhnou v den
konání výstavy. Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem, protože většina
formulářů se odesílá doporučeně klasickou poštou. Nevyplatí se písmo
odbývat, neboť pořadatel není povinen zabývat se luštěním nečitelných
rukopisů; možná se vyplatí starý dobrý psací stroj. Údaje v přihlášce
jsou později použity ve výstavním katalogu, takže hlavně u jména psa,
chovatelské stanice a případných už získaných titulů se hodně dbá i na
pravopis vč. malých a velkých písmen.
Dalším krokem k účasti na výstavě je zaplacení výstavního poplatku (za každého psa zvlášť, i když za další psy stejného majitele bývají o něco nižší),
a pro jistotu si okopírovat doklad o zaplacení. Na výstavě jsou dále
potřeba fotokopie průkazu původu, dokladů o složení zkoušek a podle
třídy zařazení i o získání titulů, podací lístek o zaslání přihlášky v
termínu. Protože zhruba týden před konáním výstavy potvrzuje
organizátor přijetí přihlášky, tento doklad je rovněž nutné vzít s
sebou, neboť slouží jako už bezplatná vstupenka. Pokud je v propozicích
přímo potvrzeno, že organizátor takto stvrzuje účastníkům, že s nimi
počítá, a přesto doklad včas nedojde, je třeba si telefonicky ověřit,
zda nedošlo ke zrušení výstavy nebo vyloučení účasti.
Předposledním
dokladem nutným pro účast na výstavě je očkovací průkaz: Minimálně
měsíc před konáním výstavy musí být pes oočkován proti vzteklině a
dalším infekčním chorobám, přičemž vakcinace nesmí být starší jednoho
roku. A nakonec, nejvýše tři dny před výstavou, musí ještě veterinář
vystavit potvrzení, že je pes skutečně očkován, nepochází z místa, na
které je uvalena karanténa a že je pes zdravý. Další případné doklady
jsou třeba pro vystavování v zahraničí. A kromě dokladů psa nesmí
vystavovatel zapomenout doma ani ty svoje.
(více)
29.07.2008 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se