Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Psi a výstavy

Psi a výstavyCo všechno můžete dostat od rozhodčího přímo ve
výstavním kruhu a co máte odpovídat, až se vás někdo zeptá, jak jste
dopadli? K tomu slouží v neposlední řadě výstavní stužky a tituly.

Systém
vyjádření souhrnu kvalit či naopak nedostatků psa je trochu podobný
tomu školnímu, od jedničky pro premianty až po dostatečnou pro ty psy,
kteří se ne tak zcela podobají svému plemeni. Váhu každé známky je pak
třeba zohlednit typem výstavy a konkurencí, na které byla zadána. V
neposlední řadě se bere v úvahu i jméno rozhodčího, který posuzoval,
neboť věhlas známého rozhodčího přidává titulu na důležitosti. Trochu
jinou pomyslnou hodnotu má výborná z malé oblastní výstavy a zcela
jinou známka výborná z výstavy světové, kde konkurenci třeba stovky
jedinců posuzoval renomovaný specialista na plemeno. Někdy není třeba,
aby byla konkurence přespříliš početná, ale stačí, když se ve třídě
sejdou tři krásní šampioni a rozhodčím je někdo, jehož jméno je zárukou
kvalitního posouzení psů.

Jaké známky máme?

Výborná (V): tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi
přibližuje ideálu popsanému standardem plemene a je předveden ve
výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem
musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha
jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické
vlastnosti svého plemene.
Velmi dobrá (VD):
tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti
svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu
drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být
uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
Dobrá (D): toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
Dostatečná (Dost.):
toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene,
ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
Neoceněn (Neoc.): tak bývá hodnocen bývá jedinec pro vady přechodného rázu
Vyloučen z posuzování (Diskvalif.):
musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady
vylučující, dále pak jedinci agresivní a vzhledem neodpovídající
plemeni.
Odstoupil (Odst.): zapíše se do
posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování
před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není
odstoupení možné.
Ocenění psa se v Čechách provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).
Třída štěňat a dorostu, kde se nezadává titul Vítěz třídy, ale jen se určuje pořadí prvních čtyř jedinců má tyto barvy stužek:
Velmi nadějný: žlutá barva
Nadějný: bílá
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (nebo vítězů), veteránů dostává ocenění stužkami v těchto barvách:
Výborná: modrá
Velmi dobrá: červená
Dobrá: zelená
Dostatečná: fialová
Do námi uváděných tříd patří ještě třída čestná nebo někde jen mimo konkurenci, v
níž se nezadává hodnocení ocenění ani ocenění. Do případné speciální
finálové soutěže obvykle postupují všichni zúčastnění jedinci.
V zahraničí
mnohdy stužky nedávají a dostanete jen kartičky, někde ani to ne a musí
vám stačit posudek a kartička s potvrzením zadaného čekatelství. Občas
mají na výstavách zcela rozdílné barvy ocenění (naposledy na EV Helsinky 2006, kde výborní dostávali červenou! Někteří věci neznalí majitelé pak téměř zkolabovali :)

Jaké tituly jsme dostali?

Vítěz třídy - zadává
se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě,
třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách
oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a
mezinárodní může být výborným 1 zadáváno čekatelství českého šampionátu
(ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě pracovní a vítězů - šampiónů CAC).
Pozn.:
! Pro zadávání titulů v zahraničí na úrovni vítězství ve třídě se
podmínky stát od státu liší a záleží na podmínkách šampionátů
jednotlivých zemí. Někde se soutěží o jediný CAC mezi mezitřídou,
třídou otevřenou, pracovní a šampionů, jinde se ve třídě šampionů CAC
vůbec nezadává. Vždy si ověřte podmínky zadávání titulů, abyste věděli,
do jaké třídy máte jet bojovat o tituly.
Oblastní vítěz (OV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Krajský vítěz (KrV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Klubový vítěz (KV)
podmínky
pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu.
Zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence
V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.
Klubový vítěz mladých (KVM)
podmínky
pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu,
některé kluby ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu
mladému jedinci - psovi i feně.
Vítěz speciální výstavy (VSV)
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.
Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)
zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se však nezadává.
Národní vítěz (NV)
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.
Pozor!
Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na
kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba si předem ověřit
podle znění propozic konkrétní výstavy!
Nejhezčí veterán (Nej. veteran)
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.
Vítěz plemene (BOB)
nezadává se na oblastních a krajských výstavách (Pozn: jsou však i výstavy, které titul v propozicích i katalogu uvádějí a také ho zadávají).
Na klubových, speciálních a národních
výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC
a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních
vítězů psů i fen.
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem CACIB.
Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.
Pozn. například v Maďarsku se titul BOB jmenuje HFGY, ale to už s naším seriálem dávno víte.

1. Platz

Kato of Ka Ul Li`Ridges

Gonaus/Lichtenauer Ouml;

19 Pkt

2. Platz

Mavunguela`s Vinono Jangua

Susanne Ubl Ouml;

15 Pkt

3. Platz

Mavunguela`s Vumbilu

Dominik Havor Ouml;

4 Pkt

Ruuml;de des Jahres 2005

1.Platz

Ascot Alta Mirano

Katka Vlckova Cz

613 Pkt

2.Platz

Ihlobo of Ka Ul Li`s Ridges

Rudolf Ivansich Ouml;

305 Pkt

3. Platz

Shangani Pansa Dafina

Familie Blumberg F

304 Pkt

4. Platz

Shangani Ventoux Matongo

Hans J. Muuml;ller D

201 Pkt

5. Platz

Kennebec Dream Come True

Katka Vlckova Cz

118 Pkt

6. Platz

Mavunguela`s Ummango

Daniela Mikkers Nl

117 Pkt

7. Platz

Pacha of Shangani

Familie Blumberg F

34 Pkt

8. Platz

Mavunguela`s Tangawezi

Heinz Fuchs Ouml;

23. Pkt

Veteranenruuml;de des Jahres 2005

1.Platz

Adam z Bledeho Udoli

Ing. Petr Kotera Cz

197 Pkt

2.Platz

Sarula Forosi

Franz Zimmermann

140 Pkt

3.Platz

Umvutcha Matobo

Familie Blumberg

37 Pkt

Jugendhuuml;ndin des Jahres 2005

1. Platz

Mavunguela`s Vuana

Claudia Kouml;rner D

106 Pkt

2. Platz

Mavunguela`s Vemvane Venda

Dr. Stefan Schock D

48 Pkt

3. Platz

Chipangali`s Penya

Bahula / Ibesich Ouml;

14 Pkt

4.Platz

Mavunguela`s Visambi

Dr. Kurt Stefan Ouml;

5 Pkt

Huuml;ndin des Jahres 2005

Shangani Ufalme Lioness

Familie Blumberg F

193 Pkt

Shangani Sarula Gani

Familie Blumberg F

180 Pkt

Karoskloof Jubela Kibibi

Ulrike Lichtenauer Ouml;

104 Pkt


(více)
29.07.2008 | 1 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se