Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Kompletní výcvik štěněte a psa


Kompletní výcvik štěněte a psa


velice poučné doporučuji
VÝCVIK PSA

RADY A ZKUŠENOSTI VÝCVIKAŘKY

1. Přivolání psa

Tento
cvik patří mezi ty nejdůležitější. S učením začínáme hned po odebrání
štěněte od chovatele. Cvičíme ho kdekoliv,na procházce i doma.
Používáme povelu 'Ke mně'. Nezapomeňte psa vždy výrazně pochválit a
odměnit pamlskem.Psa chvalte a odměňujte po každém příchodu i když ze
začátku nepřichází ještě podle vašich představ. Až teprve po delší
době, když sledujete, že pejsek na přivolání již dobře a rychle
reaguje, můžete pamlsky občas vynechávat, ale úplně je ještě
neodbourávejte. S pochvalou však nepřestávejte. Když k vám pes na
zavolání nechce příjít, nikdy ho nehoňte, vždy utíkejte směrem od psa.
Můžete se mu třeba schovat za strom, on si dá příště pozor, aby vás
neztratil. Pokud si váš pes hraje s ostatními psy, zkoušejte ho i v
tomto případě přivolat, vždy ho odměňte a hned ho zase propusťte, ať si
jde dál hrát. Vždy pamatujte na to, že velká chyba u nácviku přivolání
je, když psa po každém přivolání okamžitě připnete na vodítko. Po
takovémto jednání se stává, že pes reaguje na přivolání s neochotou,
pomalu,přichází až po několikátém zavolání, nebo vůbec nechce přijít,
drží si od vás pár metrů odstup a vy ho nemůžete přivolat. Toto se může
stát i u psa, který již cvik přivolání dobře zvládal. Důvodem je
většinou již předem popsané přivolávání pouze za příčinou připnutí psa
na vodítko, a tím také konec volnosti pro psa. Takový pes potom reaguje
tímto způsobem, často se i nejprve ohlíží po příčině proč ho voláte,
zda na obzoru není jiný pes, nebo jiný důvod vašeho přivolání. Odbourat
tento nešvar můžete jenom častým přivoláním bez jakékoliv příčiny, jen
tak cvičně nezapomenout psa chválit a odměňovat pamlskem a dát mu hned
volnost. Jen tak docílíte toho, že pes na každé zavolání zareaguje
rychle a poběží k vám okamžitě a nejkratší cestou. Nikdy psa
netrestejte, když k vám hned nepříjde, příště by už vůbec nemusel
přijít. Pamatoval by si vaší špatnou reakci na jeho pozdní příchod a ze
strachu před trestem zvolí raději odstup než trest.Většinou se to
projevuje bázlivostí psa přijít ke svému pánovi. Pomůckou při přivolání
neposlušného psa může být asi tak 15 m dlouhá šňůra. Psovi jí připnete
za obojek a dáte mu volno. Po povelu 'Ke mně' jestliže pes nereaguje,
musí následovat razantní škubnutí za šnůru, popřípadě přitáhnutí psa k
sobě. Na psa však mluvte klidným hlasem, chvalte ho, jako by k vám šel
on sám, bez jakékoliv vaší pomoci.Takto opakujte několikrát. Někdy je
nutné pouštět psa na takto dlouhém vodítku i několik týdnů, než
docílíte požadovaného výsledku. Každý pes má jinou povahu a také tady
platí to, že výsledek může být u každého psa dosažen za různou dobu,
ale také se stává, že na nějakého psa toto neplatí vůbec, po připnutí
dlouhé šňůry nereaguje na volnost , pokud však odepnete šňůru okamžitě
odběhne, cítí volnost a opět nechce přijít. Tady nezbývá nic jiného než
se vrátit k základnímu přivolání jako u malého štěněte, to znamená,
často přivolávat chválit a odměňovat. Chce to trpělivost, čas a
vyvarovat se emocí. Jestliže nemáte zrovna dobrý den, raději zanechte
cvičení na jindy. U všech cviků platí jedno zásadní pravidlo a tím je
cvičit se psem v klidu. Jestliže chcete aby vás pes poslouchal a
zhlížel k vám jako k vůdci smečky musíte mu ukázat, že jste správným
vůdcem. Vůdce smečky v přírodě nemusí být vždy ten nejsilnější, ale ten
nejchytřejší, tak je tomu ostatně u vlčí smečky. Pes bere svou lidskou
rodinu jako svou psí smečku.

2. Chůze u nohy

Pes
chodí u levé nohy psovoda, pokud nejde o psa lovevecky vedeného.
Základem učení chůze u nohy je vodítko držené v pravé ruce, prověšené.
To znamená že pes má vůli. Mnoho psovodů dělá velkou a zásadní chybu
při tomto cviku a to tu, že vodítko sice drží v správně v pravé ruce,
ale levou rukou přidržuje vodítkem psa u nohy a tím vlastně má psa v
neustálém tahu. Po takovémto vodění vás bude zachvíli bolet ruka a psa
nic nenaučíte. Pamatujte si,že levá ruka při všech cvicích slouží k
pomoci psu udělat výkon dobře a přesně. Používáme jí ke srovnávání psa
a k chválení. Při tomto cviku nám levá ruka pomáhá k vrácení psa k
noze.To znamená: Pes je u levé nohy, vodítko drží psovod mírně
prověšené v pravé ruce. Povelem 'K noze' vyjdeme se psem, pes se dá
většinou okamžitě do tahu v tomto případě musíte zareagovat okamžitým
opětným zavelením 'K noze' v případě neuposlechnutí uchopte levou rukou
vodítko a prudce s ním škubněte směrem do zadu, takže se pes vrátí zpět
k vaší noze. Toto je nutné opakovat několikráte a je nutné mít pro
tento cvik řetízkový obojek který není připnut na stahovák.Kožený
obojek by psovi nedělal žádný problém a cvik by nedosahoval vyžadovaný
efekt. Pamatujte, že před škubnutím musí zaznít nejdříve váš zřetelný
povel a poté v případě neuposlechnutí teprve následuje razantní
škubnutí. Psovi se škubání nebude líbit, což je účel tohoto cviku, pes
vás přestane tahat a na povel 'K noze' bude chodit volně u nohy.
Někteří psovodi si stěžují, že pes s vodítkem táhne a bez něj jde
krásně u nohy. Toto je příklad nezvládnutí psa při chůzi s vodítkem,
bývá to většinou již zmíněné přidržování psa levou rukou za vodítko .
Pes je totiž na vodítku u takového přístupu vodění v neustálém tahu, on
si to neuvědomuje, že je to tak špatně, naopak vás chce vést, takže mu
to nepřipadá nesprávné. A když je odpoután od vás vodítkem tak nemá s
vámi spojení a tudíž vám jde u nohy a už netáhne. Z toho vyplývá, že
pes potřebuje vysvětlit a to od vás, že jeho tahání - vodění, není
žádoucí. A nejrychlejším vysvětlením je neustálé škubání se psem zpět k
noze. Zase tu platí jako u všech cviků, chválení za dobré provedení a
trpělivost ze strany psovoda. Ostnaté obojky, nebo přepnuté obojky na
stahovák nepovažuji při tomto nácviku za vhodné. Psu postačí zpětné
škubnutí s tlakem na krk od řetízku normálně zapnutého. Ostnatý obojek
slouží spíše k odbourávání hrubých návyků psa, jako jsou napadání
jiných psů a s tím spojená nezvládnutelnost.

3. Sedni, lehni, vstaň

Cvik
'Sedni' Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' jméno psa + sedni '
levou rukou popřípadě pomáháte psovi se sednutím pravou rukou pomáhám
psovi vodítkem mírným tahem směrem nahoru.V pravé ruce můžete držet
pamlsek nad psí hlavou, tímto většinou nenásilně docílíte, že pes si
sedne sám. Po každém zdařeném posazení psa pochvalte a odměňte i když
jste mu pomohli. Cvik 'Lehni ' Pes sedí u levé nohy psovoda , zavelíte
' jméno psa + lehni ' pravou rukou můžu psovi pomoc a to buď stáhnutím
dolů psa za obojek, nebo podtržení nohou, ale já uznávám a mám
vyzkoušen způsob velice účinný, který platil zatím na všechny psy co
znám. Pravou rukou psovi nabídnu pamlsek, tím způsobem, že mu ho
podávám v ruce. Předkládám mu ho směrem od jeho tlamy k zemi, každý pes
si většinou sám z polohy sedni sám lehnul aniž by si to uvědomil.Tato
metoda je nenásilná a po častém opakování a chválení pes cvik brzy
zvládá bez jákéhokoliv násilí a tahání psa k zemi. Cvik ' Vstaň ' Pes
sedí, nebo leží u nohy psovoda,zavelíte ' jméno psa + vstaň '. V
začátcích učení tohoto cviku pomožte psovi pokrčením pravé nohy jako by
jste chtěli vykročit, pes si bude myslet, že se odchází a automaticky
vstane. Vy ale zůstanete stát a levou rukou usměrníte psa pod levým
bokem a setrváte se psem v této poloze. Pochválíte psa a odměníte
pamlskem i když cvik neudělá ještě sám. Pro všechny cviky poslušnosti
platí tyto pravidla: Psa chválíme i v případě, že cvik neprovedl sám a
vy jste ho museli srovnávat a pomáhat mu. Pes nejrychleji cvik pochopí
v tom případě, když mu jeho pán pomůže se cvikem a v poloze, která je
žádoucí pro danný cvik psa chválí a odměňuje.Tak pes nejrychleji
pochopí co se vlastně po něm chce. Správně vedený pes potom cvičí s
radostí . Se psem necvičte denně příliš dlouho, stačí půl hodinky s
tím, že mezi cviky si budete se psem hrát s míčkem, nebo peškem. Jsou
to oblíbené pomůcky při cvičení se psem, neboť pes si zvykne na to, že
bude-li poslouchat dostane za chvíli míček a páníček si s ním pohraje,
takže vlastně celý výcvik bere jako hru a cvičí pak s chutí i když s
dospíváním psa přidáváte více cviků.

4. Obraty na místě

Pes
sedí u levé nohy, vodítko má psovod v pravé ruce mírně prověšené.Levou
ruku bude používat při obratech na upravování psa .Psovod si před
začátkem tohoto cviku musí rozmyslet zda bude používat styl obratů
německý nebo český. Německý je ten, že pes vás při obratu , Čelem v zad
' obchází do prava a předsedne zpět k levé noze, zatímco v českém stylu
pes vlastně zůstává na stejné pozici jenom zadek psa se otáčí po směru
o 180deg;stupňů vlevo k noze psovoda. Psovod se v obou případech otáčí
do levé strany. Jestli-že zvolíte jakýkoliv styl používejte stejný při
obratech za pochodu. Německý styl je v dnešní době nejvíce používaný,
neboť je pro psa lépe zvládnutelný. ' V pravo v bok ' Pes sedí u levé
nohy psovoda , zavelíte psovi ' K noze ' a otočíte se do prava, psa si
stáhnete k pravé straně za vodítko a levou rukou ho srovnáte a posadíte
k noze. Pochválíte a odměníte pamlskem.I když cvik pes neudělá sám, ale
s vaší pomocí pochvalte ho jako by to sám udělal, jen tak pes rychleji
pochopí co vlastně po něm chcete.' V levo v bok ' Pes sedí u levé nohy
psovoda, zavelíte ' K noze ' a otočíte se na místě do leva psa si při
tom hned levou rukou srovnávejte k noze, netahejte ho však za slabiny,
nebo chlupy při špatném předsednutí. Docílili by jste tak akorát špatné
reakce psa a pes by pak na vaší ruku, která by se objevila u jeho boku
reagoval chňapáním po ní. Po srovnání psa opět pochválíme a odměníme
pamlskem. ' Čelem vzad - německý styl ' Pes sedí u levé nohy psovoda,
zavelíte ' K noze ' a otočíte se směrem do leva o 180 stupňů přitom si
přendaváte v rukách vodítko tak, aby jste si psa vlastně převáděli na
druhou stranu.Takže to vapadá tak že vy se točíte do leva a pes vás
obchází z prava a řadí se vám k levé noze. ' Čelem vzad - český styl '
Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' K noze ' otáčíte se o 180
stupňů do leva a současně pomáháte psu levou rukou s jeho otočením po
levé straně.Pes se musí v tomto případě otáčet s vámi do leva. Při
těchto cvicích platí vojenské obraty pro psovoda . Je dobré si obraty
vyzkoušet nejprve bez psa, aby jste svou nepřesností nepletli psa.

5. Obraty za pochodu

Pes
chodí u levé nohy psovoda a na odbočení psovoda do leva nebo do prava
reaguje zařazením se do směru, tak aby byl stále u nohy psovoda. Psovod
psovi zavelením povelu 'k noze', tím dává psovi na vědomí, že se změní
směr chůze a dále mu pomáhá levou rukou, kterou si psa usměrňuje -
rovná. Čelem vzad podle německého stylu se dělá stejným způsobem jako
na místě s tím rozdílem, že u toho jdete. To znamená, dáte psovi povel
' k noze ' otočíte se vzad o 180 stupňů za pochodu a při tom si
přendaváte vodítko za zády a zároveň si tím převádíte psa. Vypadá to
tak, že vy se točíte do leva a pes vás obíhá z pravé strany a zařazuje
se vám k noze. Čelem vzad podle českého stylu se dělá stejným způsobem
jako na místě, s tím rozdílem že u toho pochodujete, musíte však dávat
pozor aby jste o psa nezakopli, pomáhejte psovi levou rukou, aby se
současně s vámi otočil o 180 stupňů po levé straně.

6. Aportování

Tento
cvik většina psů velice baví již od štěněčího věku a v tomto věku to
chce také podchytit a se štěnětem si hrát a připravovat ho na aport
pozdější což je přinešení aportovací čínky. Hodně psů také rádo běží
pro hozený míček, ale už ho pánovi nechce přinést. V tomto případě je
nejlepší míček na provázku a ve chvíli, kdy je pes s míčkem v blízkosti
vás, uchopte za provázek a tahejte se se psem o míček, potom zavelte
psovi ' pusť ' a odeberte mu ho z tlamy a opět mu ho hoďte.Takto
opakujte několikrát každý den, některý pes nosí míček pánovi sám,
protože chce, aby mu ho pán házel, jiný pes zase nechce předat míček,
protože to bere jako svou kořist a vám jí nechce předat. Říká se že
pokud je pes dobrý aportér a předává vám aporty máte u veškerých cviků
poslušnosti z poloviny ušetřenou práci, neboť můžete navázat cviky
poslušnosti na hru s míčkem a tak si vlastně neustále se psem hrajete a
jeho pak cvičení baví. Já osobně používám míček při výcviku i u
dospělích psů a od aportu ho odděluji jako hračku. To znamená míček
dostane pes za odměnu a nemusí mi ho předpisově přinést s předsednutím,
ale pokud chci po psovi klasický aport, který potřebuji naučit psa na
zkoušky používám klasickou dřevěnou čínku, kterou psovi dávám poze k
aportováním a pes si s ní nesmí hrát. Jestli-že mi aportovací čínku
dobře přinese, potom mu za odměnu hodím míček, který mu za odměnu
chvíli nechám a po přivolání si s ním pohraju, odeberu a můžu
pokračovat s dalším cvikem aniž bych narušila cvičení. Základy pro
aport s čínkou dle zkoušek - pes sedí u levé nohy odpoutaný z vodítka,
psovod odhodí čínku před sebe do vzdálenosti asi 10 metrů a až po
dopadu čínky na zem dává po chvíli psu povel ' Aport'. Pes nesmí
vyběhnout dříve než mu zavelíte. Ze začátku psa přidržujte za obojek.
Pes musí aport přinést k vám okamžitě, přímou nejkratší cestou s
předsednutím před vás. Aport při tom stále drží v mordě a nepřekusuje
ho. Na povel ' Pusť' aport odebíráme psovi . Pes aport pouští a vy
dáváte další povel ' K noze ' pes se zařadí k levé noze. Takto by měl
vypadat aport psa připraveného složit zkoušky z výkonu. Jak naučit psa
aportovat ? Udat psovi pravidlo míček je hračka o kterou se s pánem
může tahat, v pokročilejším věku psa i ten na pokyn odevzdá.U mladšího
psa spíše odebíráme míček za již zmíněnou šňůrku. Aportovací čínka je
pracovní aport, se kterým si pes nesmí hrát. Většinou když začínáte s
aportováním čínky tak jí nechce pes přinášet, dáme si psa na dlouhé
vodítko - stopovačku a uděláme si aport dle již popsaného popisu dle
zkoušek s tím že psa vyšleme pro aport na dlouhém vodítku po uchopení
aportu psem, okamžitě velíme psovy 'ke mně ' a pokud nejde k vám
škubnete za vodítko a opakujete povel. Popřípadě si psa přitáhnete.
Může se stát, že pes po škubnutí aport pustí na zem a už o něj nejeví
zájem. Potom můžete vyzkoušet další metodu.Vzít si psa na asi 3 m
dlouhé vodítko a po vyhození čínky na povel ' aport ' běžíte pro aport
se psem. Pokud aport pes uchopí chvalte ho a couvejte před psem pár
metrů dokud vidíte, že pes je schopný aport udržet v mordě.Toto se dělá
i u psů kteří nejeví o aport zájem. Začíná se vlastně cvičit hrou, ale
nenechá se psovi čínka okusovat. Pokud pes nechce čínku nosit ani v
tomto případě a neustále jí pouští na zem, nezbývá nic jiného než
přejít na nošení čínky na vodítku na rozkaz psovoda. A to znamená, že
přísně poručíte psovi aby si vzal čínku do mordy a pobíháte sním
upoutaným na vodítku po prostoru určeném k cvičení.Po chvíli přeběhnete
před něj a posadíte ho před sebe, odeberete mu aport a výrazně ho
pochválíte.Za krátkou dobu pes pochopí co od něj chcete a i když neměl
zájem o aport bude vám aport přinášet, když né s radosti, tak alespoň s
povinosti. Nikdy necvičte se psem žádný cvik příliš dlouho obměňujte
cviky a vkládejte mezi ně hru s míčkem. Psa by jste brzy otrávili.
Každý cvik, ale ukončete správným provedením, třeba s vaší pomocí.
Řiďte se pravidlem , V nejlepším přestat '.

7. Odložení

Psovi
dáme povel ' lehni ' pomocný pokyn je dát psovi před odchodem před
čumák dlaň ruky. Je to mimika používaná ve smečce a srozumitelná pro
psa, že má zůstat. Samozřejmně, že hned neposlechne a já tudíž neodejdu
od psa na 15 metrů ,ale za začátku odejdu od psa třeba jen na 2 m a to
tím, že opakuji v klidu a táhle povel zůstaň a couvám od psa, po krátké
chvíli se vracím ke psu pochválím ho a odměním pamlskem a dám psovi
volno. Postupně prodlužujte jak vzdálenost tak i dobu odložení. Pokud
pes opustí místo ihned běžte ke psu, dejte ho zpět na místo, kde měl
ležet, zopakujte povel přísněji položte psa dotkněte se opět čumáku a
odejděte od psa, ale však na kratší vzdálenost než před tím. Po chvíli
jděte ke psu a pochvalte ho jako by celý cvik zvládnul on sám dobře bez
vašeho předešlého pokárání. Pokud pes při odložení odebíhá, od vás, buď
za jinými psy nebo jinou činností, můžete použít na upřesnění povelu
upotáním psa na stopovací šňůru a při případném vstání psa škubnete se
psem a velíte zůstaň.

8. Chůze po kladině

S
chůzí po kladině, né žebříku, můžeme začít již se štěnětem. Začínáme
tím, že si stoupneme před kladinu se psem posazeným u levé nohy
zavelíme psovy ' vpřed ' a současně jdeme podle kladiny se psem. Na
konci kladiny si opět psa posadíme k noze. U začínajících psů
postupujeme takto: pravou rukou uchopím psa za obojek a levou ruku dám
psovi pod břicho a to ze strany ode mně, né obráceně. Bude to vypadat
tak, že pokud bude pes už na kladině ve výšce a v úrovni vašich ramen
tak to vypadá jako by jste si psa nadhodili na rameno. Z takto
podepřeným psem přejděte kladinu, při tom ho uklidňujte a chvalte. Ze
začátku vlasně spíše psa přenášíte. Pes si takto nejlépe zvykne na
výšku, protože cítí vaší oporu a nemůže vám při tom spadnout. Pád psa
je nežádoucí. Buď si pes ublíží a poté se kladiny bojí a nebo se naučí
z kladiny seskakovat což se špatně odnaučuje a je to nežádoucí pro
vykonávání cviku při zkouškách. Chůzi po kladině s postraními žebříky
učíme psa dospělého, až je pes dostatečně klidný a zvládá v klidu a bez
problémů kladinu s postraními prknami. Začínáme u žebříku malého, psovi
pomáháme umístnit tlapky na stupadla a v klidu takto pokračujeme až je
pes na kladině. Na zpáteční cestě dáváme pozor aby pes neseskakoval,
nejen že by si mohl ublížit, zvrátit, nebo zlomit si packu, ale je to
nežádoucí při zkouškách. Až když pes zvládne bez neklidu malý žebřík
můžete psa pustit na žebřík velký, kde už pes musí ve vrchní části
žebříku spoléhat sám na sebe, neboť psovod na něj nedosáhne, tudíž mu
nemůže pomoci.


(více)
29.07.2008 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se