Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Socializace štěněte


Sozializace štěněte

Předpokládejme
že máte před sebou štěně mezi 4 a 7 týdny věku. V této době je jeho
chování jednak výsledkem jeho genetické výbavy a hlavně výsledkem toho
jak se o něj chovatel staral - v jakém prostředí vyrůstalo a jak bylo
aktivní. Péče o štěně tvoří proces známý jako socializace vývoj
komunikačních schopností v rámci svého druhu a mimo něj a jeho
schopnost vyrovnávat se s nejrůznějšími situacemi v nejrůznějších
prostředích. Osobnost a chování dospělého psa bude silně záviset na tom
jak štěně komunikovalo se sourozenci, s matkou, lidmi a jak se
vyrovnávalo s externími stimulátory v prvních 12 týdnech života.
Chovatel bude zodpovídat za značnou část ale kus odpovědnosti zůstane i
na vás.
Vztah k matce
Od matky štěně dostává
první stimuly dýchat, sát a vyměšovat. Matka překusuje pupeční šňůru,
štěně několikrát denně čistí, zahřívá jej a zajišťuje mu bezpečí a
pohodlí. Matka mu také vštěpuje disciplinu hned jakmile jeho chování
překročí hranice které zná jen ona. Poskytuje mu vše co potřebuje.
Vztah k sourozencům
Ve
vztahu k sourozencům se štěně učí jak komunikovat z ostatními členy
svého druhu. Ve svých hrách se štěňata učí dominanci a submisivnosti,
poznávají první základy párového soužití a stimulují si smysly a
fyzickou zdatnost. Psi kteří nemají sourozence nebo byli příliš brzy
odděleni mají zpravidla problémy se soužitím s jinými psy v dospělosti.
Pokud neví jak se mají chovat v přítomnosti jiného psa stávaji se buď
přehnaně plaší nebo agresivní. Velmi často strádají v domácnostech s
více psy.
U chovatel
Díky pravidelné péči od
chovatele a díky hrám s lidmi během prvních sedmi týdnů života, což by
měla být povinnost každého chovatele, se štěně učí důvěřovat lidem a
komunikovat s nimi. Bez těchto zkušeností mají psi v dospělosti
problémy v soužití s lidmi. Psi kteří byli od lidí izolováni se pak
stávají psy jednoho pána. Většinou se nehodí do rodin s dětmi nebo do
domácností s více členy. Tento handicap je možné občas překonat ale
vždy je to velmi složité.
Ve většině případů poskytují chovatelé
štěňatům vše co potřebují. Štěňata pouštějí do nových domovů až když
jim je minimálně sedm týdnů. Matka je po celou dobu v kontaktu se
štěňaty, ve čtvrtém nebo pátém týdnu může trávit čas odděleně ale vždy
bude štěňata několikrát denně navštěvovat. Dobří chovatelé jsou rádi
když přijdou děti, když pro nic jiného tak aby si s rostoucími štěňaty
hráli.
Z naší vlastní zkušenosti doporučujeme pouštět své děti ke
štěňatům a dovolit jim se jich dotýkat už když jsou několik dní stará.
Ve třech nebo čtyřech týdnech je necháváme hrát si venku tak hodinku
každý den. A nakonec, mnoho chovatelů se snaží seznamovat štěňata s
množstvím nových situací a nových míst. Není správné nechat je v
porodním boxu dokud si pro ně někdo nepřijede. Potřebují se naučit
reagovat v různých situacích a vybudovat si sebevědomí. Je potřeba
stimulovat jejich zvídavost. Jestli se rozhodnete někdy odchovat
štěňata tohle všechno bude vaše zodpovědnost.
Vztah k vám a ostatním lidemjsme hovořili o tom jak se musí o štěně postarat chovatel aby jej
připravil na samostatný život mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tomuto
procesu říkáme socializace. Jakmile se štěně dostane do svého nového
domova tento proces musí pokračovat protože jeho chování se stále
vyvíjí. První týdny v novém domově jsou v socializačním procesu vůbec
nejdůležitější.
Doporučujeme se prvních několik dní štěněti plně
věnovat aby nepocítilo ztrátu matky a sourozenců. Mezi sedmým a desátým
týdnem se můžeme setkat s dalším problémem. V tomto období ztrácejí
některá štěňata své sebevědomí. Je pro ně těžší vybudovat si důvěru a
běžné věci je dokáží vystrašit. V situacích kterým dříve čelili
sebevědomě se nyní chovají velmi plaše. Takovými podněty může být
cokoli od hluku, přes nové lidi, trochu hrubší hra, návštěva nového
místa atd.
Odborníci na psí chování zjistili že tato změna nemá nic
do činění se změnou prostředí nebo se separací od sourozenců a matky.
Takové chování se může objevit doknce i když vrh zůstane pohromadě.
Není třeba se nijak znepokojovat, štěně z tohoto období vyroste a pokud
splníte svůj úkol bude naprosto v pořádku. Nesnažte se pejska přehnaně
ochraňovat a izolovat ho od okolního světa. Je lepší pokud v tomto
období dvou až tří týdnů budete štěně seznamovat s novými věcmi a místy
pomalu. Vyberte si takové činnosti které můžete kontrolovat. Představte
pejska novým lidem a dětem ale neberte jej mezi partu ječících a
běhajících dětí. Seznamte jej se sousedovým psem ale dejte pozor ať jej
nepotká nějaký hrubián. Přibližně ve dvanácti týdnech toto období
přejde a ve většině případů štěně získá své sebevědomí a bude se
ochotně seznamovat s novými lidmi, zvířaty a místy.
Socializace v průběhu prvního roku života
Od
tohoto okamžiku do minimálně jednoho roku věku psa se musíte snažit
seznámit jej s co nejvíce lidmi, místy a věcmi. Berte je s sebou na
vycházky, na nákupy nebo do práce. Nechte děti ať si domů vodí
kamarády, přihlašte se na nějaký výcvik kde se štěně seznámí s
množstvím psů. Tohle všechno je velmi důležité.
Psi izolovaní během
prvního roku života budou mít množství problémů. Někteří se stanou
agresivní ale většina bude přehnaně plachá a bojácná. Nebudou mít
dostatek sebevědomí při setkání s novými lidmi, před neznámými lidmi
budou utíkat. Na vodítku budou vrčet a štěkat a budou utíkat před
ostatními psy a před dětmi. Když se dostanou na neznámé místo schovají
se za vás a budou se třást nebo se ze strachu pomočí. V nejhorších
případech budou ze strachu napadat, toto chování pramení z toho že pes
se v každé nové situaci bojí, neví jak reagovat a prostě cizince
pokouše. Jakmile se toto chování u psa projeví je velmi těžké jej
odbourat.
Takže ponaučením je: vtáhněte štěně do vašich denních
aktivit jak nejvíc to jde. Pak z něj vyroste dobře socializovaný pes, a
to je důvod proč jste si jej pořídili nebo ne?(více)
29.07.2008 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se