Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

10-proseb jednoho psa


10 proseb jednoho psa


1) Můj život trvá deset až patnáct let. Každé odloučení od tebe pro mne znamená utrpení. Pomysli na to, než si mne opatříš.

2) Dej mi čas porozumět, co ode mne vyžaduješ.

3) Pěstuj si důvěru ve mne - tvou důvěrou já žiji ..

4) Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele - já mám jen tebe ...

5) Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já nerozumím, zato však hlasu, kterým se na mne obracíš.

6) Věz, že nezapomenu nikdy, jak je se mnou jednáno ...

7) Pomysli, nežli mne udeříš , že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji ...

8)
Než mi při práci vytkneš neochotu, jankovitost a lenost , zkus si
uvědomit, že mě možná trápí nevhodná potrava, snad jsem byl dlouho na
slunci nebo už mám opotřebované srdce.

9) Postarej se o mne, když zestárnu - také ty budeš jednou starý.

10) Bud" se mnou v každé mé těžké chvíli. Neřekni nikdy :'Nemůžu to vidět' nebo 'At" se to stane v mé nepřítomnosti' - s tebou je pro mne všechno lehčí.

(více)
29.07.2008 | 4 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se