Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

AgilityUkázka překážek

Překážky jednotlivě

Áčko(šikmá stěna)

Kladina

Houpačka

Slalom

Proskokový kruh

Skok daleký

Zeď, viadukt

Stůl

NÁCVIK JEDNOTLIVÝCH PŘEKÁŽEK

Chcete-li,
aby agility Vašeho psa opravdu bavilo, musíte v něm od začátku vzbudit
dojem, že na světě neexistuje větší zábava, než je agility. S pejskem
si proto během výcviku hodně hrajte (zejména jde-li o štěně) a hlasitě
se radujte z každého (byť jen malého) pokroku. Psa odměňujte jeho
oblíbenou hračkou nebo pamlskem. Nezapomeňte, že méně je někdy více a
že krátké výcvikové lekce plné radosti dají Vašemu psovi mnohem více,
než dlouhý nudný nácvik.

Učíte-li psa novou překážku,
zjednodušte její překonání, jak jen to jde. Zejména začínající pes by
neměl zažít na překážkách nic nepříjemného.Už malé štěnátko můžete
seznámit s tunely, skokovkami s latí nízko u země a kladinou. Dbejte
ale, abyste štěňátko od výcviku neodradili třeba tím, že spadne z
kladiny. S nácvikem fyzicky náročnějších překážek (áčko, houpačka)
raději počkejte až do doby fyzické dospělosti Vašeho psa. U malých
plemen to bývá kolem šestého až osmého měsíce věku, u středních kolem
desátého a u velkých plemen až po jednom roce věku psa. Obvykle není
kam spěchat, začít se dá i v několika letech. Psa mladšího jednoho roku
nenechte skákat obvyklou výšku skokovek, laťku raději snižte.

Rozmyslete
si dopředu, jaké povely budete používat - nejčastěji užívané povely
jsou uvedeny v závorce u každého názvu překážky. Vyberte si pouze jeden
povel pro každou překážku a ten používejte stále, jen tak si pes spojí
příslušnou překážku s povelem. Zvolené povely by si neměly být podobné
- např. na povel "stůl" se mnohý pes zastaví, zná-li povel "stůj". (Pro
stůl se používají povely Tisch, Nahoru, Na stůl, Místo, Stolek - ale i
zmíněné Stůl).

Ukazujte tou rukou (nataženou!), která je blíže
ke psu. Voďte psa střídavě po pravé i levé ruce. Nezapomínejte dávat od
počátku před překonáním překážky psovi zvolený povel. Všimněte si, že
pes reaguje na pohyb psovoda více než na slovní povel. Využijte toho
při tréninku a pomozte psovi do správného směru nejen výrazným pohybem
ruky, ale i celého těla.


Skokové překážky (Hop): Požádejte
někoho, aby Vám psa podržel jeden až dva metry před překážkou (u malých
psů stačí menší vzdálenost). Laťku dejte zprvu tak nízko, aby ji pes
neměl tendenci podlézt. Stoupněte si za překážku čelem ke psu a psa
přes ni zavolejte. Jakmile pes překážku překoná, ihned ho odměňte a
dejte najevo svou velkou radost nad tím, jak je šikovný. Cvik
několikrát zopakujte. Postupně přejděte k tomu, že Vy i pes budete stát
před překážkou, dáte psovi povel, společně vyběhnete směrem k překážce
a pes překážku překoná.

Na skok daleký (Hop, Hopla) je třeba
nechat psa více rozběhnout a zpočátku skok neroztahovat do plné délky.
Obdobně se cvičí i proskokový kruh (Skrz, Hop, Kruh).

Tunely
(Skrrz, Tunel, Dolů): Pevný tunel nastavte do přímého směru a zkraťte
na nejmenší možnou délku. Požádejte jinou osobu, aby Vám psa podržela u
ústí tunelu a lákejte psa skrz tunel (nezapomeňte přitom používat
povel!). Až si pes na tunel zvykne, natáhněte tunel na celou délku.
Stejně jako u nácviku skokových překážek přejděte postupně k tomu, že
budete vybíhat spolu se psem k ústí tunelu a do tunelu jej na povel
vyšlete. Aby se pes v tunelu neotáčel a nevracel se, musí ho na konci
tunelu čekat něco příjemného, tedy buď Vy (takže běžíte podél tunelu
tak, abyste na jeho konci byli alespoň v počátcích rychleji než Váš
pes), anebo odměna (hračka nebo pamlsek). Je dobré nejprve psa naučit s
jistotou překonávat pevný tunel, rovný (natažený) i úplně zahnutý
(třeba do tvaru písmene "U"), a teprve poté přistoupit k nácviku
látkového tunelu.

U látkového tunelu zpočátku zvedněte látku
(je lépe, když poprosíte někoho o pomoc), protože pes vlastně vůbec
nevidí, kam jde. Postupně látku zvedejte méně a méně, až si pes zvykle
běžet přímo dopředu, aniž by mu vadil zakrytý výhled. Při nácviku
látkového tunelu je důležité, aby pes v látkové části neuhýbal do
stran, protože by se mohl v látce zamotat. Dbejte proto na to, aby měl
pes dostatečnou motivaci pro proběhnutí tunelu rovně dopředu. Za
větrného počasí s látkovým tunelem buď vůbec necvičte, nebo požádejte
někoho, aby látkovou část přidržel v přímém směru. Pokud by se Vám pes
v látkové části náhodou zamotal, rychle mu pomozte ven a povzbuďte ho.
Pro mnoho psů bývá tento okamžik natolik traumatizující, že se pak
začnou látkového tunelu obávat, proto se mu snažte předcházet.

Slalom
(Slalom): Patří mezi nejobtížnější překážky v agility. Existuje několik
způsobů nácviku této překážky, mezi nejpoužívanější patří tzv. ulička a
nácvik slalomu s ukazováním, který se většinou praktikuje u nás. Raději
použijte zpočátku méně tyček (6) a až pes pochopí princip slalomu,
přidejte další. Navádějte psa tak, aby měl první tyčku po levé straně.
Do ruky vezměte hračku nebo pamlsek, stoupněte si čelem ke psu, který
sedí hlavou těsně za první tyčkou. Ukazujte rukou s hračkou psovi. Je
lépe si zkusit předem provlnit ruku slalomem, jdete-li ho pozpátku.
Zpočátku veďte psa jednou po pravé, jednou po levé ruce - a dost.
Slalom cvičte často, ale vždy jen v krátkých časových úsecích, abyste
udrželi psovu pozornost. Počítejte s tím, že základní nácvik slalomu
trvá několik měsíců. Buďte trpěliví a dávejte si velký pozor na to, jak
psovi ve slalomu ukazujete - špatné ukazování bývá nejčastější příčinou
problémů při nácviku slalomu. Často používejte povel pro slalom a
chvalte psa za každý pokrok. Podél slalomu se pohybujte pokud možno ve
stejném tempu a vzdálenosti, psovi to pomůže držet ve slalomu rytmus.
Až bude Váš pes slalom s jistotou překonávat na ukazování, začněte ho
vést k větší samostatnosti - používejte povel, ale nepředklánějte se a
neukazujte. Pokud pes projeví snahu slalom překonat (i kdyby udělal jen
jedno nebo dvě tempa), nadšeně ho pochvalte, odměňte a povzbuďte ho k
další práci. Při troše trpělivosti a důslednosti psa za pár měsíců
naučíte celý slalom.

Zónové překážky (Nahoru; někdo má pro
každou zvláštní povel. Hodně psovodů má speciální pro houpačku -
Houpačka, Bum, Wippe, což je logické, neboť zatímco kladinu pes plynule
a rychle vybíhá, na houpačce se musí zhruba za polovinou zastavit a ze
svého zorného úhlu zpravidla není schopen předem rozpoznat, zda jde o
kladinu či houpačku a svou rychlost tomu přizpůsobit): Na barevně
odlišené konce (zóny) áčka, kladiny a houpačky musí pes šlápnout
alespoň jednou tlapkou (v tréninku alespoň čtyřmi). Áčko je lépe
zpočátku rozložit (je to výhodnější pro nácvik kontaktních zón).
Vysílejte psa na áčko alespoň ze dvou metrů (malé psy raději z větší
vzdálenosti), aby se na něj naučil nabíhat, a ne vyskakovat. Na kladině
a houpačce zpočátku psa jistěte proti pádu. Houpačku nezařazujte při
prvních cvičeních a požádejte někoho o přidržení houpačky, aby se
sklopila velmi pomalu. U všech zónových překážek dbejte na to, aby pes
sešel až na úplný konec překážky. Jsou to jediné překážky, kde je právě
proto vhodné začít na vodítku.
09.08.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se