Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Psí horoskopPES VE ZNAMENÍ RYB


Podívali jste se někdy do psích očí a doslova změkli z dobroty,
která vyzařuje z oněch tůní lásky: Takové jsou oči Ryb. Oči, které máme
na mysli, když vyslovujeme tu starou větu, že oči jsou okna do duše.
Ryby jsou znamením služby, ani ne tak z povinosti jako spíš obětování
se pro ni. Je to jen druh služby, která si neklade podmínky a
vykonávána z jediného důvodu- pomoci druhému. Jestliže máte mazlíčka ve
znamení Ryb, bude asi velmi jemý, "málomluvný", citlivý a celkem
křehký.Tělesný a duševní stav těchto zvířat nepatří k nejodolnějším.
Bývají velmi citlivá jak k problémům doma, tak k zdravotním potížím
svých chlupatých tělíček. Výrazným charakteristickým rysem Ryb je
neutěřitelná intuice. Možná budete jijich obrovskou citlivostí vyděšeni
a přísahali byste, že jsou z jiného světa. Mazlíček Ryba bude naladěn
zcela na vaši vlnu. Zdraví ryb nemusí být zrovna nejpevnější. Pamatujte
si, že jsou tato zvířátka velmi křehká. Chovejte se k mazlíčkům Rybám
tak jemně, jak jen můžete. Oni opravdu žijí jen pro vás, tak jim
ukažte, jak mic si toho ceníte. Postarejte se o to, aby teplota v domě
nebyla extrémní, aby krmení bylo lehké a křehké a aby strava byla
výživná a nezatěžovala Rybí trávicí soustavu. Ryby vládnou nohám a
,proto je potřeba udržovat tlapky, drátky upravené a čisté. Pravidelně
je prohlížejte a udržujte ve zdraví.


ryby


PES VE ZNAMENÍ SKOPCE


Pes ve znamení Skopce rád ukazuje své aktivní a živé stránky. Je to
odvážný pes a vždy je připraven přijmout jakoukoliv výzvu. Tento pes je
ohnivé povahy , nemá vůbec rád, chceme-li ho omezovat v jeho svobodné
vůli. Je si také zcela jist, že mu náleží určitá volnost v jednání. Pes
ve znamení Skopce nikdy neváhá, může-li převzít iniciativu. Někdy pak
postrádá opatrnost. Pes ve znamení Skopce není žádný bojovník. Má touhu
být všude za jedničku. Tím se rozumí, že ho lákají hry a klání. Pes ve
znamení Skopce potřebuje psovoda, který je schopen dobře a důsledně se
prosadit, ale který ho součastně nebude moc omezovat.s


PES VE ZNAMENÍ BÝKA


Psi narozeni ve znamení Býka stojí od přírody pevně všemi čtyřmi na
zemi. Pak je pro ně samozřejmě nejduležitější svěřenou zemi dobře
zabezpečit. To jim dodává stabilitu a jistotu. Pes narozený ve znamení
Býka cítí potřebu plnit své úkoly spolehlivě a s pocitem povinnosti.
OPatrnost pravděpodobně pili již s mateřským mlékem, ale tato vlastnost
se u nich může projevovat také jako určitá nadůvěra. Všechny věci si
rádi prozkoumají, vždy chtějí vědět přesně na čem jsou. Nemají příliš
rádi změny, raději zůstávají u toho, nač jsou zvyklí, co dobře znají a
co se osvědčilo. Pes ve znamení Býka potřebuje klidného a vyrovnaného
psovoda, který ale dokáže dostat ze svého psa jeho rezervy.


býk


PES VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ


Lehkonohý mezi psy. Pes narozený ve znamení Blíženců má smysl pro
pestrost, rozmanitost, změny a novinky.Nic ho nazasmuší víc , než když
musí stále zůstávat u starých zvyklostí. Tento pes se sice učí bez
námahy, ale rád zůstává jen na povrchu. V kynologické škole ho často
fascinují mnohem více ostatní psi než jeho vlastní výuka. Vidí život z
nekomplikované a ležérní stránky. Pes ve znamení Blíženců je zvědavý a
silně zaměřený na všechno nové. Jenže příliš často trpí nedostatkem
koncentrace, protože se rychle znudí. Mnohem raději se věnuje nvinkám,
a když není nic nového k dispozici, dovede sám rozpohybovat okolí. Pes
ve znamení Blíženců potřebuje tolerantního majitele se spoustou nápadů.


blíž


PES VE ZNAMENÍ RAKA


Pes ve znamení Raka se z bezpočnostních důvodů nejraději drží zásady
dva kroky vpřed, jeden krok vzad, přestože ví o vlastní zranitelnosti.
je to mimořádně citlivý pes a rád využívá ochrany druhých. Jestliže mu
tuto ochranu odmítnete, cítí se jako na ztracené vartě. Pak se může
projevovat i bojácně. Má dobré podněty. Jako citlivý pes, ale může být
postižen určitou náladovostí. Pak si často stěžuje i sobě. Proto by
mohl člověka snadno napadnout, že jde o komplikovaného psa. S odvážným
a chápavým majitelem dokáže pes zrozený ve znamení Raka opravdu mnoho,
i přes svoji citlivost- nebo právě díky ní.


rgb


PES VE ZNAMENÍ LVA


To pravděpodobně všichni víte- psovi zrozenému ve znamení Lva náleží
veškerá úcta, protože on je král. A i když nikdo jiný neví, on si tím
je jist. Lev se rád vidí ve středu a miluje, když se všechno točí jen
kolem něj. To není nic, oč by musel bojovat, to mu prostě náleží.
Bojového ducha si může rozvinout tam, kde o něco jde, Koneckonců má pes
ve znamení Lva nárok na to, aby byl tím nejlepším. Rád se vidí na
straně vítězů a úspěchů. Stejně jako dokáže vyvinout plné nasazení,
dokáže ukazovat i své flegmatické stránky. Polehávat kolem a prostě nic
nedělat- když ho zrovna nic nebaví. V takových momentech jím také nijak
nepohrdne. Pes ve znamení Lva potřebuje majitele, který dokáže psovi
přenechat část své moci, aniž by ho nechal, aby mu skákal po hlavě.


Lev


PES VE ZNAMENÍ PANNY


Pes ve znamení Panny je pracovitý a vždy připravený pes. Nic pro něj
není příliš mnoho. Neustále hladá nové úlohy, které by mohl splnit.
Když se nic nenabídne, prostě něco přivleče, čím by se mohl zabývat. Že
to může jeho okolí někdy zneklidňovat, je asi jasné. Pes ve znamení
Panny je všechno jen ne zmatkař. Cení si řádu ve všem dění a chce mít
ve všem jasno. Za těchto podmínek se může ukázat v nejlepším světle a
tak jeho výkony pak jsou opravdu skvělé. Přesnost pro práci má prostě v
krvi. Jeho snaha udělat vše dobře je mimořádně velká. Přitom se může
přetěžovat a přemáhat tak schopnosti svého nervového systému. Potřebuje
psovoda, který mu dá pocit pevného vedení a poskytne mu mnoho pohybu.rfPES VE ZNAMENÍ VAH


Tento pes nikdy neví, komu by se měl snažit vyhovět. Jestli tomu, či
onomu, nebo sobě samému. Tento se projevuje často jako nerozhodný a
neví tak docela přesně, co vlastně chce. dokáže ocenit, když jeho
majitel vždycky ví, co se teď bude dít, protože tento pes cítí velkou
potřebu přizpůsobit se svému člověku a žít s ním ve shodě. To ho také
žene do výkonů. Tohoto psa neučiní nic šťastnějším, než když cítí, že
si ho partner cení. Budeme-li k němu chtít zachovat odstup , bude trpět
a toužit po blízkém vztahu. Pes ve znamení Vah miluje harmonické
prostředí a dokáže se dobře chovat. Poslušnost u něj nebývá problémem.
Pes ve znamení Vah potřebuje přátelského psovoda, který mu dokáže
poskytnout harmonické prostředí s vyrovnanost.g


PES VE ZNAMENÍ ŠTÍRA


Pes zrozený ve znamení Štíra dokáže své prostředí fascinovat.
Vyzařuje z něj něco tajemného. Je to pes, který chce cítit hranice. Ale
reaguje také na to, když mu je stanovíme. Často je přijímá s určitými
námitkami. Jako žádný jiný pes dokáže svého majitele testovat a stavět
ho přes nejrůznější výzvy. Často v tom bývají boje o moc. Ty se nesmí
odehrávat v záporném slova smyslu, ale pes je nechá svému majiteli
důkladně poctít. Tento pes vyžaduje intenzivní vztah s člověkem. Pokud
tato součás jeho života vyhovuje, je schopen absolutní poslušnosti.
Jeho majitel mu patří. Vidí-li své místo ohroženo, dokáže reagovat
žárlivě. Tento pes potřebuje psovoda, který má správný poměr k moci a
dokáže do práce vnést hodně disciplíny.


rak


PES VE ZNAMENÍ STŘELCE


Mimořádně přátelský pes, který rozumí svému okolí a dokáže je
okouzlit ohromným optimismem. Rád navazuje kontakty a má radost ,když
se může zapojit do každé činosti. Být při všem je pro něj strašně
důležité. Při práci je spíš vybíravý, protože nemá výrazný smysl plnit
své povinosti. Často mívá trochu pocit, že se narodil k něčemu vyššímu.
Když je ale svojí věcí fascinován, dokáže se do ní pustit s ohromným
elánem. Postavíme-li mu do cesty překážky, rychle ztrácí motivaci s
vyjímkou případů, kdy se cíl opravdu vyplatí. Vždy je připraven si
hrát. U tohoto psa trvá trochu déle , než opravdu "dospěje" a stane se
rozumějším. es ve znamení Střelce potřebuje velkorysého majitele,
extroverta, který vidí život velkoryse a s nadhledem.


střelec


PES VE ZNAMENÍ KOZOROHA


Pes ve znamení Kozoroha je každým coulem pes, který přišel na svět,
aby tu něco dokázal. Souhlasí se svým majitelem, že práce a poslušnost
patří dohromady. Tento pes miluje cílenou práci. Je důležité vyzývat ho
ke hře. Jinak bychom mohli podlehnout jeho snaze plnit práci a
povinosti. Má vzorový postoj k práci a s ním lze dosáhnou vysokých
cílů. Je vytrvalý, odolný a houževnatý. Provází ho přirozená autonomie.
Nijak zvlášť nemiluje , když ho lidé ignorují a nedbají na něj. Pokud
se to stane, dokáže si postavit hlavu- a pak už nejde vůbec nic. Tento
pes potřebuje korektního majitele, pro kterého je důležitá nejen práce,
ale také hra.vod


PES VE ZNAMENÍ VODNÁŘE


Pes Vodnář je mezi psy něčím zvláštním. Rád se odlišuje od ostatních
a klade vysoký důraz na idividualitu. Je to pes, který rád staví svět
na hlavu a pak zjišťuje, že i z této strany vypadá dobře. Pes ve
znamení Vodnáře se dokáže projevovat pěkně svéhlavě, a když nechce, je
velmi obtížné ho k čumukoli pohnou. Rád se nechá prosit. Když cítí, že
mu lidé nechávají jeho individualitu, je schopen velkých činů. Má čilou
mysl a je velmi pozorný. Jen tak mu něco neunikne. Je to aktivní pes
plný života a vůči novinkám obecně má velmi pozitivní postoj. Pes ve
znamení Vodnáře potřebuje psovoda, který se nechává rád inspirovat
novinkami, takže ne vždy probíhá vše podle zaběhnutého vzorce.


rdfc04.08.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se