Debbie

Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

Jak se stát vůdcem smečkyJak se stát vůdcem smečky


Jak se stát vůdcem smečky

'Můj pes mně chtěl kousnout! Řekl jsem mu ať uhne abych si mohl sednout na gauč vedle něj'
'Moje fena vlezla do odpadkového koše a když jsem jí okřikl zavrčelana mně. Co se s ní děje, myslel jsem že nás má ráda!
'Náš pes nás velmi miluje ale když chceme aby udělal něco co se mu nelíbí vrčí na nás'
Co
mají tito psi společného? Jsou zlí a zákeřní? Ne - jsou to 'alfa' psi.
Převzali v rodinách které je milují vedoucí postavení. Místo aby
přijímali příkazy od svých pánů tak je dávají! Váš pes vás může milovat
a zároveň dominovat buď vám nebo některým členům rodiny.
Psi jsou
společnská stvoření a jejich chování je určováno sociální hierarchií.
Sociálním systémem psa je jeho smečka s jasně stanovenou hierarchií.
Vůdce smečky je alfa pes, nejvyšší boss, superpes. On (nebo ona) má od
všecho to nejlepší - nejlepší jídlo, nejpohodlnější místo na spaní,
nejlepší hračky atd. Vůdce je také ve všem první - první dostává jíst,
první odchází, je první ve středu pozornosti. Všichni ostatní psi ve
smečce respektují přání alfa psa. Každému psu který by nerespektoval
jeho autoritu se dostane rychlého fyzického připomenutí jeho místa ve
smečce.
Vaše rodina je pro psa jeho smečka. Mnoho psů nemá problémy
se svým zařazením do této smečky, respektuje nadřazenost lidí a nejsou
s nimi problémy. Dělají co jim přikážeme a nesnaží se převzít naši
autoritu. Někteří psi se ovšem tak snadno nezařadí. Někteří psi jsou
rození alfa psi a budou vždy testovat pevnost našeho nadřazeného
postavení. Jiní psi jsou oportunisté, vždy budou ve střehu a jakmile se
naskytne možnost posunout se v sociální hierarchii výše využijí toho.
Alfa psi a oportunisté mohou působit problémy majitelům kteří neznají
přirozené instinktivní chování psů ve smečce.
Někteří majitelé
povzbuzují své psy k tomu aby převzali vedoucí postavení aniž by si to
uvědomovali. Považují své psy za rovnocenné, ne za podřízené. Těmto
psům se dostává zvláštních privilegií jako je třeba možnost spaní na
gauči nebo v posteli. Své psy necvičí a nevyžadují aby pes splnil daný
povel. Ve smečce se tohoto přístupu dostává jen alfa psům. Alfa ovšem
nemá nic společného s velikostí. I malá čivava může být psí Hitler. Ve
skutečnosti platí že čím je pes menší tím víc privilegií se jim od
člověka dostává a tím více se upevňuje jejich dominantní postavení.
Alfa
psi jsou většinou dobrými psi. Jsou sebevědomí, chytřejší než ostatní a
velmi citliví. Mohou mít skvělý vztah k dětem a mohou se velmi dobře
chovat cizincům až do doby kdy jim někdo udělá něco co se jim nelíbí a
nebo dokud po nich někdo nechce něco na co nemají náladu. Pak najednou
tento báječný pes zavrčí nebo dokonce kousne a nikdo nechápe proč.
Ve
smečce se alfa pes nemusí nikomu zodpovídat, nikdo mu nic nenařizuje
ani mu neříká jak se má chovat. Ostatní psi ve smečce respektují jeho
postavení. Pokud je nějaký pes tak lehkomyslný že se mu pokusí vzít
jeho kost nebo zabrat jeho místo na spaní, alfa pes ho okamžitě a velmi
nevybíravým způsobem odkáže do patřičných mezí. Pokud to nepomůže, alfa
pes použije k obhájení svého postavení zuby. Toto je přirozené chování
ve světě psů. V lidské rodině je toto chování přesto neakceptovatelné a
nebezpečné.
Pes potřebuje a chce mít vůdce. Má instinktivní potřebu
patřit do smečky. Chce mít jistotu a vědět kam patří a co se od něj
očekává. Většina psů se nechce stát vůdci, chtějí aby jim někdo jiný
dával příkazy a dělal rozhodnutí. Pokud člověk tuto úlohu neplní, pes
se jí ujme sám. Jestliže jste dovolili svému psu získat vedoucí
postavení, jste jeho poddaní. On může být buď benevolentní král nebo
tyran.
Pokud máte pocit že váš pes je u vás alfa tak tomu tak
pravděpodobně je. Jestliže pes respektuje pouze jednoho nebo dva členy
domácnosti a dominuje ostatním, také máte problém. Pes musí zaujímat
poslední místo v žebříčku, ne první a ne někde mezi.
Abyste ve vaší
rodině zavedli správnou hierarchii a ujali se vedoucího postavení
musíte psa naučit jak být podřízeným, ne rovnocenným. Ukážete mu co to
znamená být psem. Matka mu už ve velmi ranném věku ukázala že ona je
alfa a že on jí musí respektovat. Když byl štěně měl jistotu, měl své
místo mezi sourozenci a díky této jistotě neměl jiné starosti než růst,
učit se, hrát si, milovat, prostě být psem. Váš pes v podstatě nechce
mít zodpovědnost alfa psa, nechce se rozhodovat, nechce bojovat o
uchování své pozice. Chce vůdce kterého bude následovat a ctít protože
tak může v klidu být prostě psem.
Jak se stát vůdcem
Váš
pes vás neustále pozoruje a vnímá vaši řeč těla. Pozná když jste
nejistí, nespokojení s rolí vůdce a když nejste schopen vynutit si
splnění příkazu. Takové chování jej zneklidňuje a stává se nejistým.
Pokud je to rozený alfa pes nebo oportunista tyto projevy jej motivují
k převzetí vedoucího postavení a říkat vám co máte dělat. Být 'alfa' je
otázkou přístupu. Je zapotřebí sebevědomí, důstojnost, inteligence a
autorita. Pes to okamžitě vycítí - takhle se k němu chovala jeho matka.
Pozorujte jak se chová zkušený pejskař. Stojí vzpřímeně, používá
intonaci hlasu výraz očí k tomu aby pes pochopil že dosáhne toho co
chce. Je klidný a jemný ale důsledný, milující ale přísný a to všechno
najednou. Všichni psi se k takovému člověku okamžitě chovají submisivně
protože všichni instinktivně respektují alfu když se s ním setkají.
Naučte
se být alfa. Postavte se vzpřímeně. Choďte rovně, naučte se používat
různých intonací hlasu a zvlášť tu která je hluboká a silná. Nežádejte
psa aby něco udělal, nařiďte mu to. Je v tom rozdíl a on ho moc dobře
zná. Uvědomte si že jako alfa máte právo určovat pravidla a dávat
povely. Váš pes to instinktivně chápe. U většiny psů stačí tato malá
změna a spolu se základním kurzem poslušnosti radikálně změní situaci.
Pokud váš pes již převzal vedoucí postavení a vynucuje si jej vrčením
nebo dokonce zuby, budete potřebovat víc než se jen rozhodnout že
budete alfa. I váš pes bude potřebovat změnu přístupu.
Alfa psi a
oportunisté se nebudou chtít vzdát své pozice příliš snadno. Náhlá
změna ve vašem chování je bude šokovat a oni se pak možná budou chovat
ještě agresivněji. Alfa pes bude instinktivně reagovat na někoho kdo
ohrozí jeho vůdčí postavení. Je přirozené že bude chtít zarazit revoltu
mezi svými poddanými. Ale nebojte se, existuje řešení.
Alfa pes ví
moc dobře že má fyzickou převahu takže oplácet mu jeho agresi násilím
nemá smysl. Dokud nezískáte vedoucí postavení každé uhození, vytahání
za kůži nebo převalení na záda nebudou fungovat a navíc mohou být i
nebezpečné. Alfa pes na ně bude reagovat agresivně a může vás zranit.
Budete
potřebovat mozek. Jste chytřejší než on tak toho využijte. Budete muset
být vytrvalejší než on. Popíši vám efektivní a bezbolestnou metodu jak
získat zpět vedoucí postavení ve smečce a odsunout psa na nejnižší
příčku, kam patří a kde potřebuje být. Aby tato metoda fungovala musí
se zapojit celá rodina.
Je to velmi vážná věc. Pes který kouše a
děsí lidi kolem je nebezpečný bez ohledu na to jak moc jej milujete.
Jestli se vám zdá drastické zacházet se psem ne jako s rovnocenným ale
jako s podřízeným pamatujte že žádná společnost netoleruje nebezpečné
psy. Následky jeho chování vás mohou přijít velmi draho, pokud pes
někoho zraní možná mu budete do konce života platit. Vy nebo vaše děti
si mohou do konce života nést stopy po zranění. A nakonec i váš pes
může přijít o život.
Přípravka
Od tohoto dne
budete učit psa že je pes, ne miniaturní člověk ve chlupatém kožíšku.
Matka už ho jednou naučila co to obnáší být psem a jak příjímat povely.
Jenže on to mezitím, kvůli nedostatečné výchově nebo kvůli špatně
pochopeným záměrům, zapomněl. S vaší pomocí si vzpomene kam patří a co
se od něj očekává. Věřte že se mu to bude líbit.
Psi byli šlechtěni
aby od lidí dostávali jídlo, lásku a příkazy. Alfa pes nepožádá o to co
chce, vynutí si to. Nevybíravým způsobem vám dá najevo že chce večeři,
že chce jít ven, že si chce hrát, že chce hladit a že to všechno chce
hned! Od teď jej budete učit že to co chce si musí zasloužit. Nejdřív
to pro něj bude šok ale budete překvapeni jak rychle tuto hru pochopí a
jak rychle se vám bude chtít zavděčit.
Pokud váš pes ještě nezná
povel 'sedni', naučte ho to. Odmněňte ho, ale nepřehánějte to. Obyčejná
pochvala 'hodný pejsek' veselým hlasem je dostačující. Takže teď když
váš pes bude něco chtít dejte mu povel (pozor, neproste ho) 'sedni'.
Když povel vykoná, pochvalte ho a dejte mu co chtěl. Když si odmítne
sednout, odejděte a ignorujte ho. Nesedneš si, nebude odměna. Jeslti
máte pocit že povelu nerozumí, pracujte na něm. Jestli jen nechce povel
provést, ignorujte ho - NEDAacute;VEJTE mu to co chtěl a neodmněňujte
jej.
Nechte ho sednout než dostane jídlo, jež půjdete na procházku,
než se s ním pomazlíte, než mu dáte jeho hračku. Jestli má celodenní
přístup k misce s jídlem, omezte to. Krmení je dvakrát denně a v době
kdy vy se rozhodnete že dostane najíst. Nechte ho sednout si než
dostane svojí porci. Pokud neposlechne povel, nedostane jídlo. Odejděte
a ignorujte ho. Dejte mu jídlo později ale pokud povel provede.
Jestliže pes zná povel, nikdy jej neopakujte! Určitě vás slyšel hned
napoprvé. Při povelu stůjte vzpřímeně a mluvte rozhodným, ale klidným
hlasem. Pokud pes respektuje jen některé členy domácnosti nechte ty
ostatní ať psa krmí. I oni musí dávat psovi povel než jej nakrmí a
pokud povel neuposlechne odejdou a ignorují jej. Je velmi důležité aby
se do výchovy zapojili všichni členové domácnosti. Psi jsou jako děti,
když nedostanou něco od mámy, řeknou si tátovi. Jestliže pes zjistí že
některým členům může dominovat bude to dělat. Pes se ale musí naučit
poslouchat všechny členy protože jeho místo je na konci žebříčku.
Vy
znáte chování vašeho psa a musíte být vždy krok před ním. Jestliže
vybírá koš na odpadky a vrčí na vás když jej chcete odehnat, odstraňte
koš z jeho dosahu. Jestliže vybíhá ze dveří jako první, dejte si ho na
vodítko. Posaďte ho a nechte ho čekat až vyjdete ven a zavoláte ho.
Jestliže váš alfa pes neposlouchá přivolání, a většina alfa psů
neposlouchá, nepouštějte jej zpočátku na volno. Bez vodítka jej nemáte
pod kontrolou.
Pozornost
Alfa psi jsou zvyklí na
nepřetržitou pozornost. Podřízení psi se jich neustále dotýkají,
olizují je a okusují. Je to projev respektu a podřízenosti. Od teď,
dokud se jeho přístup nezmění omezte pozornost kterou psu věnujete mimo
cvičení. Pokud si vyžaduje pozornost, dejte mu povel 'sedni', pak ho
pochvalte a pomazlete se s ním. Pak se vraťte k tomu co jste dělali a
ignorujte ho. Pokud na vás doráží, řekněte mu 'Fuj' nebo 'Nesmíš'
přísným hlubokým hlasem a ignorujte ho. Mazlete se s ním když chcete vy
a ne když to vyžaduje on. Nějaký čas se k němu nesklánějte a neklekejte
si na zem, je to projev submise. Chvalte ho a hlaďte z pozice která je
vyšší než on.
Hry
Jestli si vy nebo někdo z
rodiny hraje se psem na přetlačování, přetahování, povalování a tak
dále přestaňte! Tyto hry umožňují psu získat dominantní postavení
fyzickou převahou nebo za použití zubů. Ve smečce tyto hry nejsou jen
zábava ale slouží k uspořádání hierarchie uvnitř smečky na základě
fyzické síly. A váš pes je pravděpodobně silnější a rychlejší než vy.
Fyzické hry jej v tom utvrzují a to je to poslední co by potřeboval.
Hrajte
si s ním jíné hry. Na schovávanou, aportování, cokoli co je vhodné. Hru
vždy zahajujete a ukončujete vy. Přestaňte vždy dřív než se pes začne
nudit a pokusí se odnést si aportek.
Kde pes spí?
Určitě ne ve
vaší ložnici a v žádném případě ve vaší posteli. Vaše ložnice je
speciální místo, vaše místo. Alfa pes si myslí že tam může spát protože
se považuje za rovnocenného. V podstatě si už mohl zabrat vaši postel
pro sebe a může odmítnout ji opustit když mu to poručíte nebo na vás
dokonce může začít vrčet. Dokud se vám nepodaří dostat dominantní
chování vašeho psa pod kontrolu, ložnice je pro něj zapovězená. To samé
platí i o ostatním nábytku. Pokud jej nemůžete dostat bez problémů z
gauče, zakažte mu vstup do místnosti dokud se jeho chování nezlepší.
Místo
Vyhrazené
místo má tisíc možností využití a práce s dominantním psem je jeden z
nich. Je to místo kde váš pes v noci spí, kam jej odkládáte když
nechcete aby se vám pletl pod nohy a kde mu připomínáte že je pes. Toto
místo je jeho útočiště. Na toto místo mu dávejte jídlo. Pokud na vás
pes doráží a vyžaduje pozornost, jídlo, procházku nebo cokoli jiného,
pošlete jej na místo a nechte jej tam nějakou dobu ležet.
Konec přípravky
Tato
přípravka byla jen prvním krokem k nastolení správného pořádku ve vaší
smečce. Sama o sobě ovšem nevyřeší všechny problémy které se psem
můžete mít. Získáte si jen základní respekt svého psa který vás až do
teď ovládal.
Jak dlouho tato přípravka trvá? Závisí to na každém
psu. U některých uvidíte zlepšení okamžitě, některým bude trvat mnohem
déle než pochopí kde je jejich místo. Pro některé psy se tato pravidla
stanou součástí jejich každodenního soužití s rodinou. Oportunistům
budete muset čas od času připomínat jaká pravidla jste stanovili.
Jak
poznáte že vaše snažení má úspěch? Pes se po vás začne ohlížet a bude
čekat na povel nebo na dovolení. Bude s radostí vyonávat vaše povely.
Sleduje jak k vám pes přichází. Pokud je vzpřímený, s hlavou vzhůru a
vztyčenýma ušima může to sice vypadat velmi pěkně ale znamená to že je
pořád alfa. Pokud má hlavu níže a uši posazené dozadu nebo u hlavy,
ukazuje vám svou podřízenost. Pozorujte jak vítá ostatí členy rodiny,
jestli k některým přistupuje dominantně musíte na něm dál pracovat.
Výcvik poslušnosti
Jakmile
váš pes začal akceptovat své postavení musíte jej začít cvičit
poslušnost. Každý pes potřebuje základní výcvik a por alfa psa to platí
dvojnásob. Nemusíte čekat než začne respektovat všechny členy
domácnosti, stačí když respektuje jednoho a od něj přijímá příkazy.
Na
kurzech polušosti se naučíte jak cvičit svého psa. Naučíte se jak být
alfa, jak být důsledný, jak získat respekt. Na výcviku se mohou podílet
všichni členové domácnosti. Cvičení poslušnosti vlastně trvá celý
život, absolvování kurzu nezamená že máte dobře vychovaného psa. Povely
musíte pořád opakovat a musí se stát součástí vašeho života se psem. Ve
smečce alfa pes čas od času připomíná ostatním kdo je tu šéfem.
Dobře
vychovaný pes je šťastný a život s ním je potěšení. Psi se chtějí
zavděčit a potřebují nějaké zaměstnání. Výcvik spojuje obojí. Dobře
vychovaný pes má více svobody. Může kamkoli jít, s kýmkoli se setkat
protože víte že jej máte pod kontrolou. Kromě toho je také jistější,
protože ví co se od něj očekává, je spokojený a sebevědomý. Ví kde jsou
hranice a kdo je jeho vůdce. Nemusí se zatěžovat odpovědností za smečku
a nemusí dělat rozhodnutí, může všechen svůj čas věnovat potěšení z
lásky k vám, může být psem. A to je důvod proč se narodil a čím chtěl
být.
Kdy potřebujete profesionální pomoc
Když váš pes někoho
zranil, když se ho bojíte nebo když se jej někdo jiný bojí
pravděpodobně budete potřebovat pomoc profesionála. Kromě toho byste
měli nechat psa prohlédnout veterinářem protože jeho chování může mít
fyzické příčiny.
O pomoc můžete požádat buď dobrý kynologický klub ve vašem okolí, svého chovatele nebo váš klub.29.07.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se